24. ledna 2017

Založení Společnosti přátel lidových republik Donbasu v ČR a co mu předcházelo

Pravidelní čtenáři a čtenářky webových stránek Levé perspektivy si zajisté všimli dlouhodobého zájmu naší organizace o vývoj a dění na Ukrajině a na Donbase. Již od ledna 2014 se snažíme přinášet nejen nezkreslené informace o tamním dění, ale také seznamovat českou veřejnost s politickým programem a aktivitami ukrajinské a donbaské radikální levice. Jako revoluční a internacionalistická organizace nejenže nahlížíme na boj pracujících Donbasu proti fašismu, národnostnímu útlaku a oligarchii s neskrývanými sympatiemi, ale cítíme se být sami součástí tohoto boje o sociálně spravedlivější uspořádání světa. A protože v České republice je nás s takovými postoji více, rozhodli jsme se dát se dohromady a založili jsme Společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Co tomu však předcházelo?
Solidarita s komunisty a antifašisty na Ukrajině!
Již 11. dubna minulého roku zorganizovala pražská rada Komunistické strany Čech a Moravy společně s Komunistickým svazem mládeže shromáždění na vyjádření solidarity s komunisty, levicovými aktivisty a antifašisty na Ukrajině před ukrajinským velvyslanectvím v Praze. Popudem k svolání shromáždění byla záplava faktů svědčících o nezřídka brutální perzekuci ukrajinské levice a antifašistů kyjevským popřevratovým režimem. Komunistická strana Ukrajiny a další komunistické, marxistické, ale i anarchistické organizace byly soudně zakázány, levicová média zrušena, levicoví aktivisté a antifašisté jsou v ulicích ukrajinských měst fyzicky napadáni fašisty, zavíráni do vězení a perzekvováni soudy. Nejméně 48 ukrajinských komunistů přišlo od roku 2014 o život, přes 150 jich je nezvěstných. Za této situace bylo třeba adresovat ukrajinským úřadům ostrý protest a solidárně podpořit perzekvované soudruhy.


Dejme slovo samotné povstalecké levici!
O konfliktu na Ukrajině se v ČR psalo poměrně hodně, na to si nelze stěžovat. Bohužel, nemalá část toho, co se napsalo, bylo silně tendenční – v novinářském mainstreamu skoro vždy v šovinistickém protiruském tónu, na „alternativních“ zdrojích zase často s opačným znaménkem, avšak v podobně chybném duchu – lidem, kteří přímo na Donbase demonstrovali proti Majdanu, bránili své domovy se zbraní v ruce a začali s výstavbou lidových republik, se tam i onde přikládala jen podružná role loutek v rukou Moskvy a jejich skutečné názory, program a vize byly na okraji zájmu. Právě proto jsme se rozhodli, že s tímto stavem musíme skoncovat jediným možným způsobem – dát slovo samotným aktérům. Výsledkem jsou tři publikace přinášející autentické postoje levicových bojovníků a bojovnic Donbasu (Donbaská povstalecká levice vlastními slovyBojovnice Donbasu) a marxistickou analýzu konfliktu očima samotných ukrajinských komunistů z organizace Borotba (Marxismus a válka na Donbase). Křest publikací se odehrál 26. dubna 2016 v pražské vinárně Bacco.
Pomocná ruka pro děti Donbasu!
Po dalších zdařilých jarních aktivitách, ke kterým patřila i tradiční pietní vzpomínka na oběti masakru v Oděse 1. května a také první pražský Nesmrtelný pluk 9. května 2016, se náš zájem přesunul v létě přímo do oblasti Donbasu, konkrétně do Luganské lidové republiky. Komunista Jaromír Vašek strávil v loňském roce opakovaně několik měsíců cestováním po mladé republice a všude se setkal s pohostinnými lidmi plnými nadšení, ale rovněž se smutnými následky občanské války a předchozích dvaceti let zbídačování Ukrajiny cizopasnými oligarchy. Cítili jsme, že vedle symbolické solidarity bychom měli přijít i s materiální podporou. Proto jsme se rozhodli vybrat aspoň mezi sebou peníze a za ně pomoci těm nejohroženějším, totiž donbaským dětem. Především díky Jaromírovi tak dostala 13. základní škola ve městě Alčevsku krásné nové tabule, děti z chudých rodin školní aktovky a psací potřeby a pokud jde o sladkosti, dostalo se na všechny! Ze svých cest napsal Jaromír řadu reportáží, které vyšly česky na pokračování v deníku Haló noviny (například ZDEZDE ZDE ZDE).
Básně dívenky z Donbasu v češtině!
Bohdanka Něščeret z Alčevska – to je osobnost známá dnes po celém světě! Desetiletá dívka se spřátelila s bojovníky praporu/brigády Přízrak a jejich velitelem, dnes bohužel již nežijícím Alexejem Mozgovým, a rozhodla se jim pomáhat tam, kde bylo třeba – jednou škrábáním brambor v kuchyni, jindy vlídným dětským slovem, tu zase organizováním humanitárních sbírek. A vedle toho všeho se nadaná Bohdanka se srdcem na správném místě věnovala a věnuje i psaní básní. Díky práci spisovatelky a překladatelky Ivany Blahutové se s těmito básněmi, které tak srdceryvně vypovídají o dopadu atmosféry války na dětskou duši, mohli v rámci nově vydaného Almanachu Kmene 2016 s podtitulem Hej Slované! seznámit i čeští čtenáři. Prezentace almanachu proběhla 4. listopadu 2016 v pražské galerii Portheimka. Díky práci Ivany, Aleny Volkové a Karla Sýse vyšly Bohdančiny básně také v týdeníku Unie českých spisovatelů – Literatura, Umění, Kultura.

Solidaritu s obyvateli Donbasu!
Sedmého listopadu symbolicky v den slavné ruské Říjnové revoluce jsme se v Praze opět sešli před ukrajinskou ambasádou, abychom vyjádřili solidaritu s občany lidových republik Donbasu. Ačkoliv velké vojenské operace na Donbase skončily v únoru 2015 osvobozením Debalčeva, na obou stranách fronty stále v přestřelkách umírají lidé – nejen bojovníci, ale bohužel i civilisté. Je na odpovědnosti kyjevského režimu, který se rozhodl reagovat na nespokojenost v Donbase povoláním armády a nacionalistických praporů, že k těmto nesmyslným obětem dochází. Pouze pár dní před demonstrací byl také v Doněcku zavražděn jeden z velitelů povstalců, Arsen Pavlov známý pod přezdívkou Motorola. A 2. listopadu uběhlo právě dva a půl roku od masakru v oděském Domě odborů. Solidární akci již organizoval přípravný výbor Společnosti přátel LLR a DLR a Levá perspektiva ve spolupráci s pražskou KSČM, Svazem mladých komunistů Československa a Marxistickou Alternativou. Vedle českých médií referovaly o demonstraci také noviny v Alčevsku.

Společnost přátel LLR a DLR založena! Přidejte se i Vy
Aktivit na podporu obyvatel Donbasu a jejich spravedlivého boje proběhlo mnohem víc. V Haló novinách vyšla zejména zásluhou redaktorky Moniky Hoření řada článků věnovaných tamní situaci, další články vyšly i na webu Levé perspektivy. V prosinci proběhla druhá peněžní sbírka mezi kolektivem připravované Společnosti přátel LLR a DLR. Tentokrát jsme za vybrané peníze pořídili uhlí na zimu pro jednu početnou rodinu žijící na předměstí Doněcka v Petrovce. Především díky Jaromírovi se podařilo získat celou řadu kontaktů přímo na Donbase, například kontakty na novináře, ředitelky škol, pracovníky muzeí, představitele samospráv nebo humanitární pracovníky. Informace o našich aktivitách zazněly v alčevské regionální televizi TV Asket, v alčevských novinách Ogni, v ruském internetovém časopise Pražský expres, na webu Luganskij sajt a samozřejmě i v řadě českých médií.
Možná symbolicky 24. prosince pak byla oficiálně registrována Společnost přátel LLR a DLR jako zapsaný spolek. Tento krok nám, jak věříme, pomůže rozvinout naše aktivity a posunout je na vyšší úroveň. Plánů na rok 2017 je už v tuto chvíli víc než dost!
Posláním Společnosti přátel LLR a DLR je rozvoj přátelství s lidem Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky, navazování vztahů mezi lidem, organizacemi a spolky České republiky na jedné a obou lidových republik na druhé straně a poskytování materiální humanitární pomoci obyvatelům Donbasu. Jsme jasně profilovaným levicovým, internacionalistickým a antifašistickým spolkem, v němž není žádné místo pro nacionalismus, rasismus a antisemitismus, a tomu odpovídá i spektrum lidí a organizací, s nimiž chceme spolupracovat.
Pokud máte zájem účastnit se našich aktivit, navázat přátelství a pomoci lidem z Donbasu, přidejte se k nám, jste vítáni!